Paskaita: Šiuolaikinės Japonijos tapsmas

Tūkstantį metų Japonija vystėsi sekdama savo galingos kaimynės Kinijos modeliais ir laikė Kiniją savo pasaulio centru. Tačiau situacija visiškai keitėsi per pastaruosius kelis amžius, kuomet ji pati ėmė diktuoti madas Azijai ir pasauliui.

Paskaitoje susipažinsite su neįtikėtina istorija, kuomet izoliuota, atsilikusi ir ribotų išteklių šalis didžiuliu greičiu parodė modernizacijos stebuklą. Maža to, tą patį stebuklą ji pakartojo ir antrąjį kartą - po Antrojo pasaulinio karo, atstatydama sunaikintą valstybę.

Kur buvo Japonijos sėkmės paslaptis? Kokiomis nuotaikomis Japonija gyvena dabar? Kur link ji vystosi? Tai klausimai, kurie keliami paskaitos metu.

Paskaitininkas

Dr. Aurelijus Zykas

Skirta

Plačiajam visuomenės ratui.

Dalis didesnio ciklo:

"Japonija su Zyku" paskaitų ciklo dalis

Close Menu