Paskaita: šintoizmas ir japonų mitologija

Šios paskaitos metu susipažinsite su viena iš Japonijos religijų - šintoizmu. Tai - labai sena tradicija, neretai lyginama su lietuviškąja pagonybe.

Sužinoję apie šintoizmo idėjas, šventvietes, šventikus ir tradicijas, galėsite išgirsti ir seniausius japonų mitus, kurie atspindi labai seną Japonijos kultūros klodą. O tuose spalvinguose mituose dievai kuria pasaulį, gimdo, miršta, pykstasi ir linksminasi prisigėrę sakės... Suprasite ir apie unikalią Japonijos imperatoriaus instituciją, kuri atsiremia į šintoizmo idėjas bei mitologiją.
Paskaita skirta plačiajam visuomenės ratui.

Paskaitininkas

Dr. Aurelijus Zykas

Skirta

Plačiajam visuomenės ratui.

Dalis didesnio ciklo:

"Japonija su Zyku" paskaitų ciklo dalis

Close Menu