Paskaita: Japonų mąstymas ir bendravimas

Tai yra įvadas į bendravimą su japonais. Paskaitoje yra nagrinėjami svarbiausi komunikacijos su japonais principai, juos pristatant per įvairius lygmenis. Kalbama apie verbalinę ir neverbalinę komunikaciją, svarbiausius etiketo reikalavimus.

Didelis dėmesys skiriamas pagrindinėms japonų visuomenę reguliuojančioms vertybėms, tarp kurių yra kolektyvizmas, tikslumas, hierarchija. Paliečiamos skirtingų amžiaus grupių, moterų ir vyrų tarpusavio bendravimo tradicijos.

Paskaitą skaito

Dr. Aurelijus Zykas

Skirta

Plačiajam visuomenės ratui.

Close Menu